ketua 200x300

 

Hj. TUTY ANGGRAINY, S.H.

NIP. 19590909 198603 2 005

KETUA

Pembina Tk. I (IV/b) 

FAISAL MAHDI

 

 FAISAL MAHDI, S.H.,M.H.

NIP. 19760821 200112 1 004

WAKIL KETUA

Pembina (IV/a) 

 

 

Aiyub

 

 AIYUB, S.H.

NIP. 196401031985031005

PANITERA

Penata Tk.I (III/d)

7

 

MUHAMMADDAN, S.H.

NIP. 196605041992031002

SEKRETARIS

Penata Tk.I (III/d)

 


9

SOFYAN, S.H.

NIP. 196005011983031005

Panitera Muda Pidana

Penata Tk.I (III/d)


 

 
8

 

M. NATSIR, S.H.

NIP. 196305141985031005

Panitera Muda Perdata

Penata Tk.I (III/d)

 18

 

 

SYAFRIL, S.H.

NIP. 196712141989031001

Panitera Muda Hukum

Penata Tk.I (III/d)

 miswardi

 

MISWARDI, S.E.

NIP. 197603212006041003

Kasubbag Perencanaan, IT dan Pelaporan

Penata Tk.I (III/d)

 

Foto Pak Yunus

M. YUNUS

NIP. 196802041989031003

Kasubbag Umum dan Keuangan

Penata Tk.I (III/c)

12

 

JUMRAINI

NIP. 196308201986032001

Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana

Penata Tk.I (III/c)

 

FAISAL MAHDI